Word vriend

Ik word Vriend van het Utrechts Universiteitsfonds en draag bij aan de ontwikkeling van mijn universiteit, de wetenschap en het studentleven.

Lidmaatschappen
Mijn jaarlijkse bijdrage wordt:

€10.00

€10.00

€30.00

Universiteit Utrecht | Alumni

Utrecht University | Alumni

Postbus 80125
3508 TC Utrecht
T 030 253 80 25
alumni@uu.nl

Copyright 2020 Universiteit Utrecht / Utrecht University