Het Utrechts Universiteitsfonds stapt begin april over op een ander CRM-systeem. Hierdoor is het tijdelijk niet mogelijk via deze pagina te doneren. Zie hier de vele mogelijkheden waarop momenteel nog wel gedoneerd kan worden. U kunt ook altijd contact met ons opnemen via alumni@uu.nl. 

The Utrecht University Fund will change to another CRM system. Donating through this page will be temporarily unavailable. Here you will find other ways to donate. You can also contact us via alumni@uu.nl.

 

Doneer aan een specifiek fonds

Het is mogelijk om een bijdrage te geven aan een speciaal ingesteld fonds, opgericht door een alumnus of donateur. Zie voor meer informatie onze website over schenkingen.

Donating to the fund of your choice

Other than supporting our annual Funding the Future Campaign, donors also have the option of contributing to one of the tribute funds set up by one of our alumni or donors. For more information on this, please visit our donations page.

Geef meer

Naast de Campagne Doorgeven en doneren aan een Fonds op Naam, biedt het Utrechts Universiteitsfonds u nog diverse andere mogelijkheden om op geheel persoonlijke wijze bij te dragen aan de ontwikkeling van uw universiteit, de wetenschap en het studentenleven: 

  • door de instelling van een Fonds op Naam;
  • door het doen van een lijfrenteschenking; 
  • met een legaat of erfstelling.

Logo: Algemeen Nut Beogende InstellingVoor meer informatie naar uw mogelijkheden kunt u altijd contact met ons opnemen.

Het Utrechts Universiteitsfonds is door de belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Voor sommige giften geldt dat deze kunnen worden afgetrokken van de belasting.

Give More

Other than supporting our annual Funding the Future Campaign, or donating to a Tribute Fund there are many other, personal, ways for you to support the Utrecht University Fund and contribute to the development of science, your university, and student life, i.e.

  • by setting up a Tribute Fund;
  • by making a life annuity donation;
  • by bequeathing an amount of your estate in your will.

Please get in touch with us if you'd like to know more about the options available.

The Dutch government has acknowledged the Utrecht University Fund as a so-called Public Benefit Organisation (PBO/ANBI). That may allow you to deduct your gift from your annual tax return.

Universiteit Utrecht | Alumni

Utrecht University | Alumni

Postbus 80125
3508 TC Utrecht
T 030 253 80 25
alumni@uu.nl

Copyright 2020 Universiteit Utrecht / Utrecht University