Agenda

Step 1:
Start
Step 2:
Prices
Step 3:
Aanwezigen
Step 4:
Meld u aan
Step 5:
Finish
Het eerste online evenement voor alumni in Den Haag, ter vervanging van het Themadiner. Spreker is prof. dr. Hester den Ruijter over het vrouwenhart.
maandag 12 oktober 2020 at 19:45

Universiteit Utrecht | Alumni

Utrecht University | Alumni

Postbus 80125
3508 TC Utrecht
T 030 253 80 25
alumni@uu.nl

Copyright 2020 Universiteit Utrecht / Utrecht University